دسته‌ها: مشعل سیمان
نوع سوخت: حداکثر ظرفیت حرارتی: دامنه تنظیم: کاربرد:
گاز-مازوت ۱۷۰ میلیون کیلوکالری در ساعت چهار به یک کوره های دوار سیمان، آهک