دسته‌ها: اقلام

از این تجهیز جهت تنظیم فشار سوخت مایع و جلوگیری از نوسانات آن استفاده می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ تجهیز رجوع کنید.