تکنولوژی سازگار با محیط زیست در مشعل های بازیاب نسل جدید

امروزه به منظور جلوگیری از اتلاف حرارت گازهای خروجی در کوره های صنعتی از سیستم های بازیافت حرارتی استفاده می­شود. نکته قابل توجه این است که […]

مقاله در شمارۀ ۸۰ از ماهنامه صنعت ریخته‌گری

در حال حاضر کوره‌های دوار ذوب چدن در ایران از سوخت مایع )گازوییل یا مازوت( به عنوان سوخت مصرفی استفاده می‌نمایند که شعله آنها احیایی و […]

مقاله در شمارۀ ۷۸ از ماهنامه صنعت ریخته‌گری

هرچند که گازسوز کردن مشعل کوره‌های دوار ذوب چدن، از مدت‌ها پیش در صنایع به ویژه صنعت ریخته‌گری مطرح بوده است، اما ارزان بودن قیمت حاملهای […]

مشعل و سیستم گازسوز کوره‌های دوار ذوب چدن

در حال حاضر کوره‌های دوار ذوب چدن در ایران از سوخت مایع (گازوئیل یا مازوت) بعنوان سوخت مصرفی استفاده می‌نمایند که شعله انها احیائی و شدیداً […]