بهبود احتراق و کاهش میزان گازهای آلاینده خروجی از دودکش کوره واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی پردیس

در این مطالعه، شرایط کلی مشعل‌ها و احتراق در یک کوره ریفورمر آمونیاک، با هدف اتخاذ رویکردهای اصولی جهت افزایش کیفی شعله،کاهش گازهای آلاینده و بازگردان […]

بررسی میدانی مشعل‌ها و وضعیت احتراق در کوره‌های حرارتی یک واحد پتروشیمی کشور

به رغم پیشرفت‌های وسیع کشور در علوم گوناگون؛ و افزایش سطح علمی کارشناسان حوزه‌های مختلف صنعت، به دلیل غفلت از اهمیت سوخت و احتراق، آنگونه که […]

بهبود وضعیت احتراق در کوره حرارتی شرکت پالایش نفت آبادان

در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران، انواع مختلفی از کوره‌های حرارتی طراحی و ساخته شده‌ است که در نتیجه آن، فناوری‌های گوناگونی از مشعل […]

مروری بر پیشرفت مشعل‌های کوره‌های صنایع نفت

بررسی روند پیشرفت فناوری در هر صنعت، به خوبی نکات مبهم مرتبط با آن را برطرف کرده و امکان تصمیم‌گیری درست‌تری را در اختیار کارشناسان قرار […]