تعمیرات مشعل دوفلکس

مشعل کوره پخت سیمان ساخت شرکت FLS، مدل دوفلکس Duoflex هم اکنون در بسیاری از کارخانجاتسیمان ایران در خط تولید قرار دارد. با توجه به اینکه عملکرد مشعل […]

مشکلات ناشی از بکارگیری مشعل‌ها در کوره‌های دوار سیمان

اگر چه در صنعت سیمان، به دلیل هزینه بالای سوخت در فرآیند تولید، حساسیت بیشتری نسبت به صنایع دیگر برای کاهش مصرف سوخت وجود دارد (در این مورد نسبت […]

تغییرات برای بهینه سازی مشعل های پیشگرمکن صنایع سیمان

با پیشرفت فناوری در صنعت سیمان و متداول شدن بکارگیری پریکالساینر در فرایند تولید سیمان، مشعل‌های پر یکالساینر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شدند. این مشعل‌ها عمدتاً مشعل‌های نفوذی یا […]

نگهداری و تعمیرات مشعل کورۀ سیمان و ادوات جانبی مشعل

صنعت سیمان در زمره صنایع با بازدهی بالاست و از لحاظ فنی در سطحی است که دارا بودن دانش بکارگیری آن، ضروری است. نفرات بهره‌بردار حتی در صورتی که […]

سیستم گازرسانی کوره‌های صنعت سیمان

سیستم گازرسانی به سیستمی گفته می‌شود که به طور عمده در مسیر گاز مشعل قرار گرفته و یا از طریق دادن فرمان لازم به اقلام مسیر گازرسانی، بکارگیری […]
مجله گرمایش صنعتی – نسخه دسامبر ۲۰۱۴

مجله تخصصی Industrial Heating – نسخه دسامبر ۲۰۱۴

نسخه ماه دسامبر مجلۀ تخصصی و پر محتوای گرمایش صنعتی (Industrial Heating (The International Journal of Thermal Technology در ادامه جهت دانلود آمده است. همچنین برای […]