با هدف ایجاد بهترین مخلوط سوخت مایع و هوا، از طریق کوچک‌سازی قطرات سوخت مایع به حداقل میزان ممکن، در راستای افزایش کارایی احتراق کاربرد دارد.
در این راستا روشهای ذیل جهت اتمی و پودر نمودن سوخت بکار گرفته می‌شود:
Steam Atomization
Steam (Inside Mix) Atomizers
Steam Assist (Port Mix or Y Jet) Atomizers
Air Atomization
Mechanical Atomization

بخش دیدگاه‌ها بسته شده است.