این گاورنر از محصولات شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت بوده که از آن در سیستم سوخت مایع، برای مشعلهای تولیدی خود استفاده می‌نماید. هدف از این ویدئو نمایش نحوه تست عملکرد این نوع از گاورنر است. توضیحات ارائه شده از جانب جناب آقای مهندس شفیع کارشناس محترم شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت می‌باشد.

بخش دیدگاه‌ها بسته شده است.