طی امضاء قرارداد پژوهشی با موضوع “بررسی و ایجاد امکان اندازه‌گیری گاز مصرفی سوخت هیتر ایستگاه‌های تقلیل فشار با استفاده از کنتورهای دیافراگمی ۱/۴ psi و ۲ psi، از طریق طراحی جدید مشعل‌های اتمسفریک موجود و اصلاح آنها”؛ شرکت شعله‌صنعت از تاریخ ۹۵/۰۸/۰۸ فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود.
تمامی موارد طراحی، تحقیقاتی و اصلاحی در این پروژه، با هدف کاهش فشار گاز مورد استفاده در مشعل‌ها ضمن بهبود چشمگیر کیفیت احتراق، بر روی هیتر تقلیل فشار گاز شهر سیاهکل (بعنوان هیتر پایلوت) صورت پذیرفت. سرفصل ارزیابی‌های صورت پذیرفته در این پروژه عبارت بوده است از:

 • بررسی کامل مدارک فنی مربوط به هیتر
 • بررسی فناوری مشعل‌های موجود
 • بررسی اقلام سیستم گازرسانی، کنترل، ایمنی و اندازه‌گیری
 • بررسی چشمی شرایط شعله و احتراق؛ شامل طول، قطر و رنگ شعله و فاصله از دیواره
 • اندازه‌گیری محصولات احتراق و مکش دودکش در وضعیت موجود
 • بررسی فشار گاز در پشت مشعل و ثبت میزان مصرف
 • باز طراحی سرمشعل، پیلوت
 • باز طراحی سیستم گازرسانی و کنترل و سیستم مراقب از شعله
 • تغییر ناحیه نصب مشعل در هیتر با هدف کاهش هوای کنترل‌نشده
 • خودکار کردن میزان گشودگی دریچه دودکش
 • تنظیم نهایی مشعل‌ها و ارائه گزارش

از جمله نتایج این پروژه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • کاهش فشار گاز به زیر psi 2
 • کنترل اتوماتیک خلا
 • کاهش بیش از ۴۵ درصدی مصرف سوخت
 • کاهش ۵۳۲ درصدی هوای اضافی
 • کاهش آلاینده منوکسید کربن از ۳۲۲ به ۶ ppm

موفقیت این پروژه در تارنمای شرکت گاز استان گیلان و شرکت ملی گاز ایران گزارش شده است.

بخش دیدگاه‌ها بسته شده است.