در قراردادی با شرکت غلتک‌سازان درخصوش مشعل‌ها و سیستم احتراق کوره عملیات حرارتی ۱۰۰ تن با بیشینه دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد، باطلاع می‌رساند که پروژه مذکور با موفقیت نصب، راه‌اندازی و تحویل گردید. این کوره عملیات حرارتی در سه ناحیه حرارتی و با بیست و دو دستگاه مشعل سرعت بالا طراحی گردیده است.

بخش دیدگاه‌ها بسته شده است.