شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت با موفقیت اقدام به نصب وراه‌اندازی مشعل سرعت بالا و سیستم احتراق برای کورۀ ذوب آلومینیوم شرکت نسوزکار آذرخش نمود. مشعل‌ بکارگرفته شده برای این کوره از نوع گازوسوز مدل ۲۰۰۰HG بوده است. همچنین ایستگاه تقلیل فشار گاز نیز برای خط اصلی منظور گردیده است.

بخش دیدگاه‌ها بسته شده است.